SPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ

Dilatační spáry
Dilatační spáry v kamenných konstrukcích s vyplněnými spárami se navrhují dle ČSN 73 3251 – Navrhování konstrukcí z kamene.

Tabulka 8: Vzdálenost dilatační spár v dlažbě:

  INTERIER EXTERIER
Rozměry dilatačních celků 6 x 6 3 x 3

– Pro vyplnění spár se používají polymerní polyuretanové, silikonové, případně akrylátové tmely. Při volbě tmelu je nutno sledovat, zda tmel není agresivní vůči kamenné desce (např. některé silikonové tmely vůči mramoru, vápenci) a zda nedochází k zabarvování kamene (nutno vyzkoušet na vzorku desky). Přípustný pohyb spáry se v případě použití těchto tmelů pohybuje zpravidla v rozmezí 10-20% šířky spáry.
– Spáry obkladů a dlažeb širší než 5 mm musí být vyplněny v celé ploše spáry až k rubové straně prvku. Povrch výplně spáry má být dokonale hladký.
– Podél pracovních a dělicích spár musí být pokládány neřezané, celoformátové desky, přířezy musí být položeny dovnitř polí.
– Při řešení dilatačních spár je nutné respektovat příslušné normy, projektovou dokumentaci a charakter výrobku, zejména teplotní roztažnost.
– Dilatační spáry obkládané plochy musí důsledně dodržovat dilatační spáry již existující na podkladu, nosné konstrukci a na stěnách (hlavní objektové spáry).
– Dilatační spára šířky do 10 mm by měla mít obdélníkový průřez o poměrech stran 2 : 1.
– Nejmenší šířka dilatační spáry musí být rovna 1,5 násobku největší roztažnosti dilatačního celku, ne však méně než 10 mm vně budovy a 5 mm uvnitř budovy.Mezní odchylka šířky dilatační spáry nesmí být větší než ± 1 mm.
– Tmel musí být spojen pouze s kamennou deskou, proto se před tmelením vkládá do spáry PE provazec, průměr provazce je 1,5krát větší než šířka těsněné spáry.
– Tmel ve spárách šířky do 10 mm by měl vyplňovat čtvercový profil, v případě širších spár profil obdélníkový.
– Dilatační spáru je možné utěsnit také lištami, které maji v sobě integrovanou pružnou hmotu.
– Povrchová úprava spár konstrukcí z kamene s vodorovnou lícní plochou se provádí s rovným lícem spáry, není-li stanoveno technickou dokumentací jinak.

Obrázek 5. Úpravy dilatačních spár.
a – úprava povrchu tmelu v dlažbě,
b – úprava povrchu tmelu v obkladu,
c – řešení dilatační spáry polymerním tmelem a těsnícím provazcem,
d – detail dilatačního profilu pro pochůzné konstrukce, pohyb spáry do 5 mm,
e – detail dilatačního profilu pro pojížděné konstrukce, pohyb spáry do 20 mm.

Běžné spáry

Spárování dlažby se provádí po uplynutí předepsané doby spárovatelnosti udané u lepidla. Vhodná spárovací hmota se zvolí podle šířky spár, zatížení dlažby, druhu provozu a požadovaného odstínu.
Spárovací hmota musí být určená pro přírodní kámen. Doporučují se hydrofobní spárovací hmoty, které odpuzují vodu a nečistoty. Aby se usnadnilo čištění přebytečné spárovací hmoty z kamene, je vhodné jej opatřit impregnačním nátěrem. U kamenů s hrubou povrchovou úpravou je to nezbytné.

Příprava a aplikace spárovací hmoty se provádí dle technických pokynů výrobce.

Zpravidla platí následující:

– Nejdříve se provede spárování dilatačních spár a spár prováděných polymerními tmely. Po 24 hodinách se provádí spárování cementovými spárovacími hmotami.
– Cementové spárovací hmoty se roztírají celoplošně po dlažbě. Po začátku tuhnutí hmoty ve spáře (většinou se projeví zmatněním povrchu spáry) se navlhčenou houbou urovná a vyhladí povrch spáry a setřou se zbytky spárovací hmoty z dlaždic.
– Konečné očištění plochy doporučenými čistícími prostředky se provede po vytvrdnutí hmoty ve spárách, nejdříve za 24 hodin.