Okrasné valounky a oblázky Pebblestone

Okrasné valounky a oblázky se vyrábí strojovým omíláním/vibrováním drtí a štěrků nebo se mohou těžit v přírodě z koryt vodních toků, kde vznikly za působení vody. Charakterizuje je
hladký povrch jednotlivých kamenů.

K modernímu řešení exteriérů rodinných domů, zahrad, rybníčků, okolí bazénů i teras neodmyslitelně patří sypané okrasné kamenivo (štěrky nebo valounky) PEBBLESTONE. Současným trendem řešení příjezdových cest, chodníků a teras u rodinných domů je kamenný koberec, který je tvořen kombinací barevného kameniva se speciálním pojivem.

Dodáváme valounky a oblázky v balení po 20 resp. 25 kg pytlích příp. 1,5 t žocích v pestré barevné škále se standardní frakcí 15/22 mm.