Formáty - M 1985 - AB Praha

Povrchová úprava: brus, tryskaná

Použitý kámen M 1985 – Jura Beige