Formáty - M 1985 - AB Praha

Povrch:
tryskaný a broušený

Použitý kámen M 1985 – Jura Beige