Menu

Postup lepení Wallstone

 

Určeno pro tyto tvarovky Wallstone

Příprava podkladu

 1. možná aplikace na vyzrálý, suchý a odizolovaný podklad – litý beton, betonové lícované tvárnice, vápenocementová nebo cementová omítka, tepelně izolační zdivo porotherm nebo ytong, desky na fasády Fermacell

 2. podklad se v případě nutnosti vyrovná cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou hmotou Sopro ReparaturSpachtel nebo cementovou rychletvrdnoucí stěrkovou maltou Sopro Renovier + AusgleichsMörtel

 3. vyrovnaný podklad se napenetruje penetrací Sopro Grundierung a nechá se zaschnout

 4. v případě předpokladu vyššího hydronamáhání celé skladby (např. stěna z ytongu v exteriéru), doporučujeme na podklad nejprve nanést stěrkovou hydroizolaci Dichtschlämme Flex 1-K

 5. v případě lepení tvarovek na zateplovací systémy doporučujeme tyto systémy navrhovat s ohledem na budoucí zatížení tak, aby staticky vyhověla celá skladba (pro konzultaci návrhu můžete kontaktovat technické oddělení DEKSTONE)

Lepení obkladu

 1. v první řadě osadíme, upevníme a vyvážíme do vodorovné polohy zakládací opěrnou dřevěnou lať nebo hranolek

 2. po osazení latí rozmícháme dle stanoveného návodu v 4,75 – 5,25 l čisté vody 25 kg obsah suché směsi lepící malty na přírodní kámen Sopro MittelBettmörtel flex a to bez obsahu hrudek, pomaluběžným míchadlem s míchacím vřetenem

 3. silným tlakem naneseme na vyrovnanou a napenetrovanou stěnu kontaktní vrstvu lepící malty Sopro MittelBettmörtel flex a přebytečnou maltu stáhneme

 4. následně nanášíme pomocí zubového ocelového hladítka o velikosti zubů 8 x 8 x 8 mm nebo 10 x 10 x 10 mm lepící maltu Sopro MittelBettmörtel flex s tím, že započneme práci od vrchní hrany opěrné latě

 5. Wallstone tvarovku před nalepením důkladně na rubové straně očistíme od prachu a volných částic, na rubovou plochu naneseme zubovou stěrkou tenkou vrstvu lepící malty Sopro MittelBettmörtel flex

 6. po nanesení lepící malty započneme z osazováním tvarovek a to tak, že jednotlivé tvarovky vtlačíme silou do předem naneseného tmelu rubovou částí tvarovky, která je opatřena předem vrstvou lepící malty. Lepící maltu nanášíme na tvarovky tak, aby byly přilepeny celoplošně. U tvarovek Wallstone doporučujeme osazovat nejprve rohové tvarovky

 7. v jednom pracovním kroku osazujeme maximálně 5 vrstev tvarovek nad sebou , potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí , že se osazené tvarovky dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí

 

 

 

Spárování obkladu

Dilatační páry

Impregnace obkladu

Nářadí pro osazování

Doporučujeme

Zpět
Další
Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf Technický list_wallstone_2022_02.pdf 881,5 KiB