Menu

Čištění a impregnace

Čištění kamene před impregnací

Před každým nanesením impregnačního nátěru je nutné povrch kamene dokonale vyčistit, ať se jedná o impregnaci před spárováním nebo před zahájením provozu. Úplné vyčištění kamenné dlažby je potřebné i před obnovením nebo před opakovaným nanášením impregnace. Všechna špína, která na kameni zůstane se uzavře pod impregnací a jen těžko by se odstraňovala. Pro čištění karbonátových hornin (vápenec, mramor, aragonit) mohou být použity pouze alkalické nebo neutrální přípravky.
Před provedením impregnace musí kámen zcela vyschnout.

Impregnace kamene před uvedením do provozu

Vhodně zvolená impregnace ochrání kámen před vniknutím vlhkosti a nečistot. Zamezí vytvoření dočasných tmavých skvrn při styku kamene s vodou. Velice usnadní čištění kamene, prodlouží životnost kamene a uchrání jeho vzhled. Na výběr jsou impregnace, které nemění barvu kamene, nebo takové, které jeho barvu zvýrazňují (kámen vypadá, jako by byl mokrý). Intenzita zvýraznění barvy kamene závisí na povrchové úpravě kamene. U hrubých povrchových úprav (broušení, opalování, …) je zintenzivnění barvy mnohem výraznější než u leštěných povrchů.
Volí se impregnace co nejvíce paropropustné.

Impregnace dostatečně chrání kámen před vlhkostí, studeným olejem a mastnotou a velmi usnadní jejich odstranění. Částečně ochrání karbonátové horniny (vápence, mramory, aragonity) před působením kyselin (i ocet a citrónová šťáva jsou kyseliny, žaludeční šťávy jsou velmi silnou kyselinou). To platí jen po velmi krátkou dobu, při delším působení (již několik málo minut) může kyselina povrch kamene poškodit. V případě potřísnění kamene jakoukoliv kyselou látkou (ocet, citrónová šťáva, limonáda, kyselý čistič, …) doporučujeme tuto skvrnu co nejrychleji otřít a kámen omýt čistou vodou. Impregnace také usnadňuje odstraňování znečištění různými druhy barev pomocí speciálního čističe. Impregnace neochrání kámen před horkým olejem.

Impregnace se na kámen nanáší pomocí štětce, měkkého válečku (vhodné hlavně u hrubých povrchových úprav) nebo mopu z mikrovláken (u velkých ploch). Podle nasákavosti kamene se provedou 2 – 3 nátěry (hrubé povrchové úpravy sají více než leštěné desky). Přebytečné kapičky impregnace se setřou suchým čistým hadrem. Vždy je nutné dodržovat postup a bezpečnostní pokyny doporučené výrobcem. U dlažeb, které nebyly impregnovány před spárováním, doporučujeme provést 1 vrstvu nátěru přibližně týden po spárování ještě před uvedením do provozu. Kámen tak bude chráněn před špínou a vlhkost z lepidla bude moct vysychat. Přibližně za měsíc se provede další nátěr impregnace. Pokud bylo impregnováno již před spárováním, provede se přibližně měsíc po spárování již jen jeden ochranný nátěr.

Z hlediska dlouhodobé údržby kamene je impregnaci potřeba obnovovat po 2 – 3 letech. Závisí to na provozu a četnosti mytí dlažby. Funkčnost impregnace ověříme, jestliže na kámen nastříkáme vodu. Pokud netvoří kuličky, je nutné impregnační nátěr obnovit. Před obnovením impregnace musí být kámen důkladně vyčištěn. Impregnace se vždy nanáší na suchý povrch kamene. Před zahájením provozu se impregnace nechá minimálně 24 hodin zaschnout. I v exteriéru je nutné po tuto dobu pokud možno zamezit styku naimpregnované plochy s vodou.
Při lokálním použití silného čisticího přípravku se ochranný nátěr částečně odstraní. Impregnaci je možné obnovit i lokálně.

Běžná údržba kamene

Kromě čištění náhodných skvrn a znečištění je také potřeba kamenné podlahy pravidelně udržovat a mýt od běžného znečištění způsobeného provozem.