Flagstone

TECHNOLOGICKÝ POSTUP LEPENÍ PŘÍRODNÍCH KAMENŮ FLAGSTONE

 

Určeno pro tyto dlažbu Flagstone

 • Flagstone – nepravidelná dlažba z quartzitu, pískovce, žuly nebo břidlice (přírodní kámen)

 • Flagstone – pravidelná dlažba z quartzitu, pískovce, žuly nebo břidlice(přírodní kámen s různými druhy povrchových úprav)

Výpočet plochy štípaného kamene

Důležité upozornění pro odběr štípaného nepravidelného kamene. V případě, že je cena účtována v metrech čtverečních (m2), počítá se spárou 5 cm mezi kameny. Pokud bude při pokládce spára menší nebo budou kameny na sraz, pak je potřeba zakoupit o cca 10 % více, než je výměra pokládané plochy. Rozdíl mezi výměrou účtované a položené plochy vzniklý menší spárou nelze reklamovat !!!
U štípaného kamene je nutno předpokládat, že nelze dosáhnout přesné rovinatosti pohledové plochy. Také u ploch, kde je požadována dokonalá hladkost pohledové plochy / např. dlažby u bazénů /, je potřeba počítat s navýšením výměry na vytřídění cca 5 % kamene, který nemá ideálně rovný povrch nebo má na povrchu hranku, možnost poranění chodidla při chůzi bosou nohou.

Upozornění

Při dokupování stejného druhu kamene nelze zaručit stejnou šarži barevného odstínu. U formátovaných materiálů mohou být nepatrné rozměrové rozdíly mezi jednotlivými šaržemi. Doporučujeme proto věnovat pozornost přesnému výpočtu plochy, aby nebylo nutné provádět dokupování z různých šarží.
Za volbu vhodného druhu kamene pro konkrétní účel je zodpovědný zákazník.


Příprava podkladu

 • možná aplikace na vyzrálý, suchý podklad – litý beton, cementové potěry, stará dlažba a pod.

 • podklad se v případě nutnosti vyrovná cementovou stěrkovou hmotou Sopro Fließspachtel 15 plus , trhliny v potěrech lze zalít pryskyřicí Sopro Gießharz.

 • vyrovnaný podklad se napenetruje penetrací Sopro Grundierung a nechá se zaschnout

Postup při lepení dlažby

 1. Do 6,0 – 6,5 lit vody nalijte do čistého kbelíku a smíchejte s 25 kg (1 pytel) Sopro MittelDickbettMörtel v homogenní směs do požadované konzistence. Směs nechte 3 – 5 min stát a poté ještě jednou důkladně promíchejte.

 2. Nejdříve naneste kontaktní vrstvu rovným nerez hladítkem a následně vhodnou zubovou stěrkou natáhněte zubové lože (úhel nástroje 45–60°). Naneste si na plochu pouze tolik malty, na kterou jste schopni do 30 min položit dlažbu.

 3. Na zadní očištěnou, všech nečistot zbavenou stranu dlažby natřete kontaktní vrstvičku Sopro MittelDickbettMörtel.

 4. Dříve, než se na lepidle vytvoří škraloup, dlaždici položte, přitlačte ji, sesaďte a vyrovnejte, spáry před vytvrdnutím malty vyškrábejte a povrch dlažby omyjte.

 5. Sopro MittelDickbettMörtel lze zpracovat klasickou konvenční metodou (podle provázku), přičemž je zajištěna vysoká pevnost a dobrá zpracovatelnost i při větších tloušťkách maltového lože a pokládce těžkých desek.

 6. Spotřeba Sopro MittelDickbettMörtel je přibliřně 7 – 10 kg/m2 v závislosti na rovinnosti podkladu

Spárování dlažby

 1. Do čisté mísící nádoby nalijte cca 4,25 – 4,75 lit vody pro 25 kg suché spárovací hmoty, popř. 0,85 – 0,95 lit vody pro 5 kg suché spárovací hmoty, a poté elektrickým míchadlem rozmíchejte v homogenní tvárnou maltu.

 2. K docílení lepší homogenity směsi doporučujeme nejprve připravit trochu hustší směs a teprve následně přidáním vody upravovat konzistenci.

 3. Směs nechte cca 3 – 5 min. zrát a poté ještě jednou důkladně promíchejte.

 4. Sopro FlexFuge FL vtlačte spárovací gumou nebo gumovou stěrkou do vyškrabaných a čistých, v závislosti na tloušťce a savosti střepu případně mírně navlhčených spár, pod mírným tlakem tak, aby byl průřez spáry zcela zaplněn. Nevsypávat suchou směs.

 5. Po dostatečné technologické přestávce pro zavadnutí čerstvé malty povrch dlaždic omyjte

 6. diagonálně k průřezu spáry, aniž by se vymyl povrch spáry. Povrch spáry se tím vyhladí a velmi dobře utěsní.

Dilatační páry

 • Dlažbu je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami (doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 3 x 3 m v exteriéru a 6 x 6 m v interiéru).
 • Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry.
 • Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové dokumentaci.

Impregnace dlažby

 • Impregnace obkladu se doporučuje především pro zlepšení vlastností kamen (např. snížení nasákavosti), prodloužení jeho životnosti a zjednodušení jeho čištění (především od prachu a nečistot.

 • Typ impregnace jakož i způsob její aplikace záleží na typu kamene a na požadovaných vlastnostech (vzhled, nasákavost, tvorba mechů, odolnost proti olejům apod.)

Nářadí pro osazování

 • Míchací vědro, pomaluběžné míchadlo, míchací vřeteno a odměrka na vodu, zednická nebo obkladačská lžíce, vodováha, ocelové zubové hladítko, nádoba na vodu, metr nebo jiné měřítko , tužka , řezačka na dlažbu, mycí houba.

Doporučujeme

 • Pro správné fungování navržených postupů je třeba dodržet podmínky uvedené v technických listech jednotlivých produktů

Tiskovou verzi naleznete v záložce KE STAŽENÍ