Wallstone - typové skladby

TYPOVÉ SKLADBY – Wallstone

Wallstone Therm 01-A

 • podklad z dutinových cihel (Porotherm)
 • lepidlo na izolaci (lepidlo Sopro FDK 606)
 • tepelná izolace EPS
 • 1. stěrková vrstva (lepidlo Sopro FDK 606 + síťovina Sopro AR 562)
 • speciální fasádní hmoždinky Fischer + talíř Fischer DT 60/10
 • 2. stěrková vrstva (lepidlo Sopro FDK 606 + síťovina Sopro AR 562)
 • lepidlo na obklad Sopro MB 414
 • kamenný obklad Wallstone (Q 025)

Wallstone Therm 01-B

 • podklad z betonu
 • lepidlo na izolaci (lepidlo Sopro FDK 606)
 • tepelná izolace EPS
 • 1. stěrková vrstva
  (lepidlo Sopro FDK 606 + síťovina Sopro AR 562)
 • speciální fasádní hmoždinky Fischer
  + talíř Fischer DT 60/10
 • 2. stěrková vrstva
  (lepidlo Sopro FDK 606 + síťovina Sopro AR 562)
 • lepidlo na obklad Sopro MB 414
 • kamenný obklad Wallstone (Q 025)

Wallstone Therm 01-C

 • podklad ze stavebních tvárnic Ytong
 • lepidlo na izolaci (lepidlo Sopro FDK 606)
 • tepelná izolace EPS
 • 1. stěrková vrstva
  (lepidlo Sopro FDK 606 + síťovina Sopro AR 562)
 • speciální fasádní hmoždinky Fischer
  + talíř Fischer DT 60/10
 • 2. stěrková vrstva
  (lepidlo Sopro FDK 606 + síťovina Sopro AR 562)
 • lepidlo na obklad Sopro MB 414
 • kamenný obklad Wallstone (Q 025)

Wallstone Mineral 01

 • podklad
 • nosná konstrukce (např. Dekmetal)
 • tepelná izolace (MV)
 • cementovláknité desky Fermacel PowerPanel HD
 • penetrace Sopro GD 749
 • lepidlo na obklad Sopro MB 414
 • kamenný obklad Wallstone (Q 025)

Wallstone Standart – 01

 • podklad ze stavebních tvárnic Ytong
 • penetrace Sopro GD 749
 • lepidlo na obklad Sopro MB 414
 • kamenný obklad Wallstone (Q 025)

Wallstone Standart – 02

 • podklad z dutinových cihel (Porotherm)
 • penetrace Sopro GD 749
 • lepidlo na obklad Sopro MB 414
 • kamenný obklad Wallstone (Q 025)

Wallstone Standart – 03

 • podklad z betonu
 • penetrace Sopro GD 749
 • lepidlo na obklad Sopro MB 414
 • kamenný obklad Wallstone (Q 025)

Užitečné tipy

 • Obklad doporučujeme ošetřit impregnačním nátěrem
  z důvodu snížení nasákavosti kamene a snadnější údržby.
 • Tvarovky Wallstone doporučujeme před nalepením rozložit
  na zem kvůli možným rozměrovým a barevným odchylkám.
 • V případě řešení opěrné zdi pro vyvýšený terén
  doporučujeme před lepením aplikovat hydroizolační stěrku.
 • Tvarovky musí být vždy lepeny celoplošně.
 • Maltu nanášíme jak na podklad, tak i na tvarovku.
 • V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně 5 vrstev
  tvarovek nad sebou , potom je nutná minimálně 12 hodinová
  technologická přestávka, která zaručí, že se osazené tvarovky
  dokonale přilnou.
 • Tvarovky se kladou na sraz a dodatečně se nespárují, v případě
  lepení na zateplené konstrukce je třeba kontaktovat technické
  oddělení Dekstone.