Menu

Povrchové úpravy přírodního kamene

Kamenné desky lze opatřit různými povrchovými úpravami. Volba druhu povrchové úpravy ovlivňuje především estetický vzhled kamene, má však také vliv na splnění některých požadovaných vlastností přírodního kamene z hlediska konstrukčního použití, např. protikluzné vlastnosti, odolnost proti zanášení nečistotami, omyvatelnost, možnost ochrany proti grafiti a další. Je nutné rovněž pamatovat na to, že povrchová úprava výrazně ovlivňuje barevnost povrchu - leštěný povrch zdůrazní skutečnou barvu horninotvorných minerálů, zatímco hrubé povrchové úpravy zpravidla barevně inklinují k šedým odstínům.

Kromě běžných povrchových úprav nabízíme i speciální úpravy, které při vhodném použití dokáží ještě více podtrhnout přírodní krásu kamene. Tyto finiše většinou sestávají z několika po sobě jdoucích etap, ve kterých se kombinují různá média a metody (písek, voda, kartáče apod.). Tyto povrchové úpravy je vhodné při návrhu přímo párovat s konkrétním kamenem — některé povrchové úpravy lépe vyniknou na jednobarevných nebo tmavých kamenech, zatímco jiné úpravy je vhodné volit např. u kamenů s velkými zrny nebo výraznou kresbou. 


Základní povrchové úpravy:
 

Leštěný - hladký lesklý

Broušený - hladký matný

Opalovaný - hrubý matný

Pemrlovaný - extra hrubý matný

Pískovaný - jemně hrubý matný

Tryskaný - hrubý matný

Kartáčovaný - hladký pololesklý

Antico - opalovaný + kartáčovaný - rustikální hladký matný

Satinato - různé stupně kartáčování - jemně hrubý pololesklý

Leather - různé stupně kartáčování - jemně hrubý pololesklý

Speciální povrchové úpravy:
 

Wenge povrch - kombinace pískování, vodního paprsku a kartáčování - hladký, matný povrch s drážkami v jednom směru

Juta - kombinace pískování, vodního paprsku a kartáčování - hladký matný povrch s drážkami ve dvou směrech

Wood - kombinace gravírování diamantovými kotouči a kartáčování - hladký pololesklý povrch s vrypy v jednom směru

Tranche - kombinace gravírování diamantovými kotouči a kartáčování - hladký pololesklý povrch s vrypy ve dvou směrech

Cortex - kombinace pískování a vodního paprsku - hrubý matný povrch s drážkami v jednom směru

Rockfinish - kombinace pemrlování, pískování a vodního paprsku - hrbolatý matný povrch (hrubý i hladký)

Crust - extra silný vodní paprsek - extra hrubý přírodní povrch s lesklými ploškami

Ipogeo - velmi plastický povrch vhodný pro kameny s výraznou kresbou/žilkováním